״מכשפאשלה״

סיפורה של היפיפיה הנרדמת, כפי שהוא מוצג מזווית הראיה של “מכשפאשלה״
.מכשפה מצחיקה, מרושעת ולא מוצלחת במיוחד
,טל בן בינה מביאה אל הבמה קסם רב, ואישיות בימתית ממזרית
שמצליחה להצחיק פעם אחר פעם בלי לגלוש לקלישאות
.ותוך שמירה על דיוק רב

הצגות נוספות

Related Projects