עלילת המופע

.ההצגה מתאימה לחגים ומועדים
סיפור מקסים המלמד את הילדים על שיתוף פעולה,
.על סגולות העצים ומרכיביהם השונים

הצגות נוספות

Related Projects